Upis

Upis na osnovne studije Žurnalistika, osnovne studije Komunikologija i odnosi sa javnošću, i master studije Komunikologije uređen je opštim uslovima upisa na Filozofski fakultet, koji se nalaze ovde.

Osnovne studije Žurnalistika

U prvu godinu studija mogu da se upišu kandidati i kandidatkinje koji su stekli srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i koji pokažu odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu. Bliži uslovi upisa određuju se konkursom za upis kandidata i Pravilnikom o polaganju prijemnih ispita i upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

 Informacije o prijemnom ispitu, testovima i literaturi za pripremu prijemnog ispita dostupne su ovde.

Osnovne studije Komunikologija i odnosi sa javnošću

U prvu godinu studija mogu da se upišu kandidati i kandidatkinje koji su stekli srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i koji pokažu odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu. Bliži uslovi upisa određuju se konkursom za upis kandidata i Pravilnikom o polaganju prijemnih ispita i upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Informacije o prijemnom ispitu, testovima i literaturi za pripremu prijemnog ispita dostupne su ovde.

Master studije Komunikologija

Na studijski program mogu se upisati kandidati i kandidatkinje koji su završili osnovne akademske studije obima 240 ESPB iz oblasti žurnalistike, novinarstva, medijskih studija, komunikologije ili menadžmenta medija.

Diplomirani studenti koji su završili četvrogodišnje akademske studije drugih oblasti u okviru polja društveno-humanističkih nauka, upisuju se na master studije Komunikologija, uz polaganje diferencijalnog ispita iz predmeta Medijski sistem Srbije.

Bliži uslovi upisa određuju se konkursom i regulisani su Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Često postavljana pitanja

 • Da li će u skorije vreme biti izmena u načinu upisa na osnovne studije?
  Prema najavama Ministarstva prosvete upis studenata osnovnih studija u školskoj 2024-2025. godini biće promenjen u skladu sa uvođenjem državne mature. Svi podaci o novom načinu upisa biće dostupni na sajtu Filozofskog fakulteta.
 • Koliko studenata se upisuje na svakom od programa?
  Broj studenata koji mogu da se upišu na osnovnim i master studijama, zajedno sa brojem mesta za studente na budžetu i samofinansirajuće studente određuje se svake godine. Ovi podaci objavljuju se u Konkursu za upis studenata na osnovnim studijama, i Konkursu za upis studenata na master studijama.
 • Kada se održava prijemni ispit za osnovne studije?
  Vremenski okvir održavanja prijemnih ispita utvrđuje Ministarstvo prosvete. U prethodnim godinama prijemni ispit je organizovan krajem juna ili početkom jula. Tačan datum prijemnog ispita biće objavljen na sajtu Filozofskog fakulteta.
 • Da li postoji pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita?
  Odsek za medijske studije ne organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita.
 • Da li postoji zbirka pitanja za prijemni ispit na osnovnim studijama?
  Ne postoji zbirka pitanja za prijemni ispit na osnovnim studijama.
 • Kada se objavljuje konkurs za upis na master studijama?
  Konkurs za upis studenata i studentkinja na master studijama obično se objavljuje u oktobru.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati:
Osnovne studije Žurnalistika: zurnal@ff.uns.ac.rs

Osnovne studije Komunikologija i odnosi sa javnošću: komunikologijapr@ff.uns.ac.rs

Master studije Komunikologija: pralica@ff.uns.ac.rs