Nauka

Naučna istraživanja su sastavna i vitalna aktivnost našeg Odseka, koja odražava našu raznolikost i izvrsnost kao grupe profesionalaca. Naš istraživački portfolio kombinuje različite tačke gledišta u rasponu od medijske i novinarske prakse, političke komunikacije, kulturnog identiteta i pomirenja, ali i istraživanja publike i novih tehnologija.

Sva naša istraživanja su vođena dvostrukim ciljem: da budu društveno relevantna, a da istovremeno generišu i testiraju medijske i komunikološke. Shodno tome, naš Odsek sprovodi istraživanja u okviru tri glavna klastera.

Komunikacija u medijskoj i novinarskoj praksi – Fokus ove grupe istraživačkih projekata je na komunikacijskim procesima i medijskoj praksi oblikovanja političkih, društvenih i kulturnih vrednosti u društvu. Istraživanja koja realizujemo pokrivaju funkcionisanje različitih vrsta medija – lokalnih, omladinskih, verskih, media civilnog društva i drugih, njihove sadržaje i profesionalne uloge novinara.

Multikulturalna i interkulturalna komunikacija – Multikulturalne i interkulturalne interakcije unutar naših zajednica kroz onlajn društvene mreže, tradicionalne medije i javne diskusije su važne u našem društvu. Istraživanja u ovoj oblasti se bave praksama komunikacije nacionalnih i etničkih manjina, rodom i medijima, sukobima i pomirenjem na prostoru SFRJ, kao i popularnom kulturom.

Publika, mediji i tehnologije – Istraživanja u ovom klasteru se fokusiraju na raznovrsne prakse upotrebe medija, sa fokusom na digitalne platforme. Specifične oblasti istraživanja uključuju istraživanja recepcije informativnih sadržaja i popularne kulture, razumevanje uloge medija i novinara, kao i prakse deljenja i komentarisanja sadržaja na društvenim mrežama.