Univerzitetski odjek

Univerzitetski odjek je studentski portal koji su pokrenuli studenti i studentkinje Odseka za medijske studije. Nastao je 2011. u okviru projekta Ambasade SAD u Srbiji koji je imao za cilj da veliko iskustvo u osnivanju i vođenju studentskih medija u toj zemlji prenese i na studente tri državna fakulteta na kojima se studira novinarstvo u Srbiji.

Studentski mediji su sjajno mesto za započinjanje novinarske karijere i prilika da se naprave prvi novinarski koraci, savladaju veštine i tehnike rada u onlajn mediju i da se sa fakulteta izađe sa profesionalnim iskustvom stečenim u okruženju saradnje sa vršnjacima. Univerzitetski odjek vode i uređuju sami studenti i studentkinje uključujući stalno nove generacije, a uredničke pozicije zauzimaju studentkinje i studenti završnih godina koji se istaknu u saradnji sa portalom na ranijim godinama studija.