Konferencija Bridges of Media Education

Konferenciju “Mostovi medijskog obrazovanja” pokrenuli smo kao regionalnu platformu za razmenu naučnih pogleda i mišljenja u vezi sa izazovima medijske i novinarske prakse pre svega na Zapadnom Balkanu.

Kao jedinstven regionalni skup, “Mostovi medijskog obrazovanja“ jednom godišnje okuplja naučnike iz više desetina zemalja Centralne i Istočne Evrope, ali iz ostatka Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.

Ovaj regionalni skup otvara mogućnost i mladim istraživačima i naučnim radnicima da svoje rade predstave kao i da diskutuju o njima.

Radovi predstavljeni na konferenciju objavljuju se u zborniku.

Više informacija o konferenciji, aktuelnom pozivu i prethodnim godinama možete pronaći ovde.