Studije

Na Odseku se nastava izvodi na tri akreditovana studijska programa: osnovne akademske studije (OAS) Žurnalistika (osam semestara; zvanje diplomirani novinar) od 2004, osnovne akademske studije (OAS) Komunikologija i odnosi sa javnošću (osam semestara; zvanje diplomirani komunikolog) od 2020. i master akademske studije (MAS) Komunikologija (dva semestra; zvanje master komunikologije ) od 2010.

OAS Žurnalistika

OAS Komunikologija

MAS Komunikologija