Seminarska biblioteka

Seminarska biblioteka Odseka za medijske studije osnovana je 2005. godine, kao sastavni deo Biblioteke Filozofskog fakulteta i Odseka za medijske studije. Ona predstavlja bibliotečko-informacionu podršku odvijanju nastave i naučnoistraživačkom radu u oblasti žurnalistike i komunikologije i obrazovanju studenata na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta.

Biblioteka poseduje više od 3.000 publikacija iz oblasti novinarstva, radija i televizije, sociologije, filozofije, istorije, masovnih komunikacija, komunikologije, odnosa sa javnošću i iz svih oblasti koje su uvrštene u obrazovanje budućih novinara. U njoj se nalaze naučne studije, rečnici, leksikoni, enciklopedije, zbornici i časopisi, a čuvaju se i diplomski i masterski radovi odbranjeni na Odseku za medijske studije.

Informacioni izvor je elektronski katalog COBISS.SR.

Korisnicima je dostupna i digitalizovana građa u Digitalnoj biblioteci Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Bibliotekarka
Milica Bracić
e-mail: milicab@ff.uns.ac.rs
tel.: + 381 21 485 3851

Lokacija
Filozofski fakultet u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 2
Prostorija 306/III

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati