Naučni projekti

Naučno-istraživački projekat “Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene” (III 47020) traje od 2010. godine i okuplja više od 40 istraživača iz oblasti novinarstva, pedagogije, komunikologije, sociologije, filologije, informatike, menadžmenta i tehničkih nauka. Finansirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, istraživanja nastala u okviru projekta prate procese promena koje digitalna tehnologija donosi u sferi obrazovanja, medija i komunikacije u Srbiji. Interdisciplinarnost tima, koji raznovrsnim teorijskim pristupima i metodama nastoji da razume savremene promene, ključna je odlika ovog dugoročnog naučnog projekta. Rezultati istraživanja predstavljeni su u mnogobrojnim člancima, kao i u tematskim zbornicima koje Odsek za medijske studije objavljuje od 2011. godine.

Međunarodna naučna konferencija “Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu” održavala se redovno, svake godine, u periodu od 2014. do 2019, u organizaciji Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Konferencija je posvećena odnosu medija prema nacionalizmu, ekstremizmu, suočavanju s ratnom prošlošću na Zapadnom Balkanu, kulturi sećanja, religiji, izbegličkoj i migrantskoj krizi, populizmu, medijskom senzacionalizmu, medijima civilnog društva kao alternativi tabloidizaciji, medijskom pluralizmu… Rezultat svake od konferencija bio je zbornik naučnih i stručnih radova: „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu“; „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu 2“; „Politike sećanja i zamrznuti konflikt – postjugoslovenski prostor i širi kontekst“; „Populizam, izbeglička kriza, religija, mediji“; „Mediji civilnog društva kao alternativa medijskom populizmu, senzacionalizmu i lažnim vestima“; „Mediji i javne politike – između proklamovanog i prakse.“ Konferencija, iako je bila planirana, nije održana 2020. godine zbog pandemije kovida, a trebalo je da bude posvećena temi „Medijski pluralizam u onlajn okruženju: perspektive korisnika, novinara i medija“.

Istraživački projekat „EU u medijima i na sajtovima društvenih mreža” (2016), finansiran od strane Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), okupio je istraživače iz Novog Sada i Sarajeva. Nastavljajući rad na analizi medijskih reprezentacija procesa evropeizacije, projekat je imao cilj da obezbedi nove podatke za longitudinalnu komparativnu analizu medijskog izveštavanja u BiH i Srbiji i identifikuje promene u medijskom diskursu o EU četiri godine kasnije. Nakon radionice koju je održala Digitalna humanistička laboratorija Univerziteta u Arhusu, istraživanje je pružilo i podatke o tome kako EU info centri, kao ključni akteri za širenje informacija o EU široj javnosti, koriste Fejsbuk kao dvosmerni komunikacioni alat. Nalazi projekta su predstavljeni u specijalnom broju beogradskog časopisa CM: Komunikacija i mediji i brojnim drugim publikacijama.

Regionalni projekat „Evropa, ovde i tamo: Analiza diskursa evropeizacije u medijima Zapadnog Balkana“ (2012-2013) podržan je od strane Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP). Projekat je imao za cilј da pruži dubinsku analizu medijski posredovanog diskursa o evropeizaciji u pojedinačnim državama, kao i da pruži uporedne uvide, koristeći kao polaznu tačku istorijsku povezanost Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Ispitujući u kojoj meri medijske reprezentacije odnosa između EU/Evrope i Zapadnog Balkana podstiču deliberaciju i dijalog o evropskim integracijama, timovi iz četiri zemlje analizirali su štampane, radio i televizijske vesti, kao i onlajn vesti i komentare korisnika. Identifikovan je obim izveštavanja o EU i evropeizaciji Zapadnog Balkana, reprezentacije EU/evropeizacije u medijima, zastupljenost pojedinih pitanja i teme i istaknutost različitih društvenih aktera procesa. Rezultati projekta predstavljeni su na istoimenoj konferenciji i u višejezičnom zborniku radova.

Istraživački projekat „Medijski diskurs o siromaštvu i socijalnoj isklјučenosti“ (2010-2011) sproveden je uz podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja u društvenim naukama na Zapadnom Balkanu (RRPP). Istraživanje je imalo cilј da pruži sveobuhvatnu analizu medijskih reprezentacija i posredovanih artikulacija društvenih nejednakosti u srpskom društvu, u kome je 7,9% stanovništva živelo ispod apsolutne linije siromaštva. Zasnovano je na gledištu da masovni mediji imaju potencijal da deluju ili kao fasilitatori dijaloga koji vodi ka društvenim promenama ili, u suprotnom smeru, kao klјučna snaga za očuvanje statusa quo. Socijalna isklјučenost, kao multidimenzionalno pitanje, snažno je povezano sa nedostatkom učešća i reprezentacije, što se u modernim vremenima ostvaruje prvenstveno putem masovnih medija. Tim je u prvom ciklusu analizirao vesti u 21 mediju, štampanim novinama, TV i radio vestima, i vodio jednu fokus grupu sa novinarima. U drugom ciklusu analize dodate su onlajn vesti i komentari korisnika. Projekat je rezultirao jednom naučnom konferencijom, zbornikom radova, istraživačkim izveštajima i brojnim člancima.

Istraživanje “Sloboda izražavanja i ljudska prava novinara/ki u Vojvodini u u 2007. godini” sproveo je Pokrajinski ombudsman u saradnji sa Odsekom za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Cilj ovog istraživanja bio je da ispita kakav je trenutni društveni položaj novinara/ki i novinarske profesije u Vojvodini. Terenskim istraživanjem uz pomoć strukturisanog, poluotvorenog upitnika ispitivani su stavovi 454 novinara/ki koji rade u 65 medija o ostvarivanju ljudskih prava, slobode izražavanja, privatizovanja medija i bezbednosti novinarske profesije. Rezultati istraživanja dostupni su ovde.

Projekat “Mesto i značaj medijskih studija za regionalnu saradnju” (HU-RO-SCG-1/286) realizovan je 2007. godine u okviru Interreg III.a Programa prekogranične saradnje. Projekat je okupio istraživače sa Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Segedinu i Zapadnog univerziteta u Temišvaru. Tokom tri skupa, u svakom od tri grada, nastavnici uključeni u obrazovanje novinara razmenjivali su iskustva i primere dobre prakse. Na osnovu ovih skupova nastale su i dve publikacije.