OAS Komunikologija

Osnovne studije Komunikologija i odnosi s javnošću pokrenute su 2020. godine sa namerom da ponude moderno obrazovanje za rad na poslovima u medijskim i informaciono-komunikacionim delatnostima. Program je koncipiran tako da diplomirani studenti mogu da se zaposle kao specijalisti za komunikacije, strateško komuniciranje, advertajzing, odnose s medijima i medijsku analitiku. Oslanjajući se na bogato iskustvo Odseka u školovanju novinara, studije nude teorijsku i praktičnu obuku prilagođenu savremenim komunikacionim tokovima.

Tokom studija studenti stiču znanja iz komunikologije, menadžmenta, marketinga, analize medijskog diskursa, vizuelne kulture, propagandnih tehnika, kao i praktične veštine za javni nastup, krizno komuniciranje i upravljanje projektima. Program takođe doprinosi razvoju kompetencija studenata koje se odnose na komunikaciju na maternjem i dva strana jezika, informatičku pismenost, kao i opštu kulturu.

Trajanje studija: 4 godine

Zvanje: diplomirani komunikolog/komunikološkinja

Struktura programa

Specifikacija predmeta