MAS Komunikologija

Master akademske studije Komunikologija pokrenute su 2010, kako bi, prvenstveno diplomirani studenti žurnalistike i komunikologije i odnosa sa javnošću, ali i srodnih društveno-humanističkih nauka, proširili znanja iz oblasti javne, medijske komunikacije. Studenti se osposobljavaju za praktičan analitičko-istraživački rad u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru, u savremenom hiperkomunikacionom digitalnom dobu.

Tokom dva semestra studenti imaju mogućnost pohađanja velikog broja predmeta koji pokrivaju brojne oblasti, poput digitalne medijske pismenosti, regulacije novih medija, propagande, digitalnog izdavaštva i marketinga, vizuelnih medija, analize publike i protokola.

Trajanje studija: 1 godina

Zvanje: Master komunikolog

Struktura programa

Specifikacija predmeta