Studentski projekti

Izdvojili bismo dva veća studentska projekta koja su tokom godina realizovana na našem Odseku: Kod 04 i Univerzitetski odjek.