Odsek

Odsek za medijske studije osnovan je 2004. godine kako bi obezbedio kvalitetno školovanje novinara i medijskih profesionalaca na univerzitetskom nivou. Odsek se brzo razvijao te su, uz osnovne akademske studije Žurnalistika, uskoro otvorene master akademske studije Komunikologija (2010. godine), a potom i osnovne akademske studije Komunikologija i odnosi sa javnošću (2020. godine).

Odsek okuplja visokostručan nastavni i naučni kadar sa bogatim profesionalnim iskustvom u novinarstvu, medijskoj produkciji, odnosima s javnošću i informacionim tehnologijama. Naši profesori su autori mnogobrojnih knjiga, udžbenika i naučnih radova, i dobitnici mnogobrojnih priznanja za svoj stručni rad.

Odsek ima savremenu radijsku režiju i radijski studio, televizijski studio, jedinice za digitalnu TV i radijsku montažu, opremu za mobilno novinarstvo, učionice sa računarskom opremom, kao i seminarsku biblioteku sa preko 3.000 publikacija na srpskom jeziku i stranim jezicima. U okviru Odseka postoji i Medijski centar, čija je delatnost izrada naučnih i stručnih analiza i medijska produkcija (izrada promotivnih i dokumentarnih filmova).

Od samih početaka Odsek neguje saradnju sa srodnim odsecima univerziteta u zemlji, regionu i šire. Intenzivnu saradnju imamo sa univerzitetima u Beogradu, Nišu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Podgorici, Segedinu, Temišvaru, Skoplju, Solunu i Kortrejku. U okviru razmene studenata i nastavnika naše koleginice i kolege borave i usavršavaju se na srodnim fakultetima širom Evrope.

Odsek je prepoznatljiv u javnosti kao organizator Međunarodne naučne konferencije „Mostovi medijskog obrazovanja” i Međunarodnog festivala studenata novinarstva „On the record”.

Veliki broj naših studenata žurnalistike i komunikologije dobitnici su nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima za svoje medijske proizvode i naučno-stručne radove. Mnogi naši diplomirani studenti su afirmisani novinari i PR stručnjaci širom Vojvodine, Srbije, kao i u inostranstvu.