Zoltan Geler

Zoltan Geler je vanredni profesor Informatike na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Osnovne, master i doktorske studije završio je na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Oblasti njegovog interesovanja uključuju veštačku inteligenciju, mašinsko učenje, rudarenje podataka, informatičku pismenost i e-učenje. Koautor je dva udžbenika i 30 radova iz rudarenja podataka, informatičke pismenosti i srodnih oblasti. Učestvovao je u nekoliko međunarodnih projekata, bio je član programskih odbora nekoliko međunarodnih konferencija i recenzent u više međunarodnih časopisa.

Bibliografija dostupna na linku.