Vladimir Barović

Vladimir Barović je redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirao je 2010. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu „Izveštavanje u kriznim situacijama i etika novinarstva”. Diplomirao je 2004. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Magistrirao je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1998. godine počeo je da se bavi novinarstvom na gradskom Radiju 021. Završio je u generaciji 1999/2000. godine opšti smer žurnalističke edukacije u Novosadskoj novinarskoj školi. Od 2003. do 2007. godine bio je zaposlen kao novinar i urednik na Radio-televiziji Vojvodine, gde je radio u redakciji informativnog programa, ali je angažovan i na projektima koji su podrazumevali dokumentarne forme. U tom periodu izveštavao je sa više oblika kriznih situacija od čega posebno izdvajamo građanska okuplјanja u Budimpešti i poplave na Dunavu i Tisi 2006. godine.

Objavio je u zemlјi i inostranstvu više radova na temu kriznih situacija. Naučno-istraživačko interesovanje usmerio je na izveštavanje u kriznim situacijama, rad deska u savremenom medijskom sistemu, istoriju novinarstva i istraživačko novinarstvo. Učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova, simpozijuma i seminara na temu izveštavanja medija sa kriznih situacija u zemlјi i inostranstvu. Održao je nekoliko predavanja po pozivu na srpskom i engleskom jeziku na temu izveštavanja u kriznim i vanrednim situacijama. Dobitnik je više priznanja i nagrada lokalne samouprave i humanitarnih organizacija za angažovanje na izveštavanju sa kriznih situacija koje su ugrožavale region. Redovni je član New York Historical Society u statusu „Educator Membership”.

Bibliografija dostupna na linku.