Stefan Janjić

Dr Stefan Janjić je docent na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Osnovne studije Žurnalistike završio je kao najbolji student Filozofskog fakulteta, a na istom mestu završio je i master studije Komunikologije. Zvanje doktora nauka u oblasti društvenih i humanističkih nauka (komunikološke i filološke studije) stekao je 2021. godine. Fokus njegovih profesionalnih i istraživačkih interesovanja je na analizi diskursa, narativnom novinarstvu i proveri podataka. Od 2014. godine angažovan je u Novosadskoj novinarskoj školi kao trener medijske pismenosti i medijski analitičar. Od 2018. uređuje FakeNews Tragač, portal za porveru podataka.

Dvostruki je dobitnik Izuzetne nagrade Senata Univerziteta u Novom Sadu za naučni rad, kao i Nagrade za najboljeg mladog istraživača Filozofskog fakulteta u polju društvenih nauka. Osvojio je nagrade „Biće i jezik“ Fondacije Radomir Konstantinović i Godišnju nagradu Nezavisnog društva novinara Vojvodine za medijski profesionalizam. Dobitnik je stipendija fondacija Sakura, Konrad Adenauer i Distinguished Humphrey, kao i NIN-ove književne stipendije. Svoj prvi roman, „Ništa se nije desilo“, objavio je 2017. Osim u nastavi, na Odseku za medijske studije angažovan je kao urednik magazina „KOD04“, ali i kao Erazmus+ koordinator.

Bibliografija