Sanja Kljajić

Sanja Kljajić je asistentkinja na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Završila je osnovne studije novinarstva i master studije komunikologije na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Trenutno je studentkinja Interdisciplinarnih doktorskih studija u polju društveno-humanističkih nauka na istom fakultetu. U naučno-istraživačkom radu najviše se bavi javnim medijskim servisima i istraživanjem publike. Angažovana je i kao stalna dopisnica nemačkog javnog servisa Dojče vele. Potpredsednica je Nezavisnog udruženja novinara Srbije i članica Ekspertske grupe za radiodifuziju Evropske federacije novinara.

Dobitnica je nagrade za etiku i hrabrost „Dušan Bogavac“ 2016. godine, nagrade festivala „Mirdita, dobar dan“ za dokumentarni film „Albanke su naše sestre“, i EU nagrade za istraživačko novinarstvo.

Bibliografija