Norbert Šinković

Norbert Šinković je asistent na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta (Univerzitet u Novom Sadu), gde trenutno predaje na predmetima Novinarstvo i politika, Uvod u nove medije, Istraživačko novinarstvo, Desk, redakcija i upravljanje medijima, Debata, Novinarski žanrovi, Izveštavanje u kriznim situacijama, Regulacija digitalnih medija. Masterirao je na Univerzitetu u Novom Sadu (Evropske studije, Komunikologija). Kao doktorand boravio je na razmeni studenata u Holandiji i Nemačkoj. Njegov rad na univerzitetu uglavnom je fokusiran na istraživačko novinarstvo, političko novinarstvo i političku komunikaciju. Pored akademske karijere, aktivno se bavi novinarstvom.

Bio je potpredsednik YECREA mreže (Mreže mladih naučnika Evropske asocijacije za istraživanje i obrazovanje u oblasti komunikacija) u dva mandata, a od 2019. do 2022. godine bio je i predsednik Upravnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Tokom svoje karijere osvojio je nekoliko novinarskih nagrada. Govori engleski, nemački, srpski i mađarski jezik.

Bibliografija