Jelena Kleut

Jelena Kleut je vanredna profesorka na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Koordinatorka je studijskog programa Komunikologija i odnosi sa javnošću i članica koordinacionog veća studijskog programa Kulturologija. Magistrirala je i doktorirala iz oblasti komunikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Istražuje medijske tekstove i publiku orijentišući se ka političkom komuniciranju i digitalnoj komunikaciji. Autorka je knjige Ja (ni)sam bot: komentari čitalaca kao žanr participacije u digitalnom prostoru i više od 30 radova, od kojih su neki objavljeni u prestižnim naučnim časopisima.

Aktivno je uključena u rad Evropske asocijacije za komunikološka istraživanja i obrazovanje (ECREA), gde je trenutno predsedavajuća sekciji Studije publike i recepcije. Učestvovala je u mnogobrojnim naučnim mrežama i projektima kao što su Transforming Audiences, Transforming Societies (COST IS 0906), CEDAR – Consortium on Emerging Directions in Audience Research, EnTrust – Enlightened Trust in Governance (H2020 SC6). Rukovodila je istraživanjima „Evropska unija u medijima i na društvenim mrežama”, „Lokalno informisanje i potrebe publike“ i „Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija“.

Bibliografija dostupna na linku.