Dragana Prodanović

Dragana Prodanović je asistentkinja na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu završila je osnovne studije Srpskog jezika i kjnjiževnosti, master studije Komunikologije i studentkinja je završne godine Interdisciplinarnih doktorskih studija u polju društveno-humanističkih nauka. Uže oblasti njenog interesovanja su novinarstvo u štampanim medijima i komunikologija. Budući da je u štampi stekla novinarsko iskustvo dok je bila angažovana u nekoliko gradskih redakcija, posebno je zainteresovana za istraživanje uloge novinara i društvenu funkciju kvalitetne štampe u novom medijskom okruženju. U svojim istraživanjima takođe se bavila načinima na koje se novinari i novinarstvo predstavljaju u popularnoj kulturi, pre svega u filmovima i serijama.

Posvećena je povezivanju studenata i studentkinja Odseka za medijske studije sa njihovim kolegama i koleginicama koje novinarstvo studiraju na drugim fakultetima u našoj zemlji i inostranstvu. Aktivna je u više domaćih, regionalnih i međunarodnih projekata koji za cilj imaju umrežavanje, saradnju i razmenu iskustava među studentima i studentkinjama. Uređivala je studentski magazin KOD04 i učestvovala u pokretanju studentskog portala Univerzitetski odjek.

Bibliografija dostupna na linku.