Dragana Milin

Dr Dragana Milin je asistentkinja sa doktoratom na na Odseku za medijske studije, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Završila je diplomske studije Informatike 2002. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, magistarske studije Menedžmenta u informatici na Fakultetu za menadžment završila je 2006. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj organizacione kulture i organizacione strukture na uspeh projekata“ odbranila je 2014. godine na Fakultetu tehnickih nauka u Novom Sadu iz oblasti Industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.

Poseduje bogato iskustvo u pripremi i realizaciji različitih vrsta projekata. Bavila se projektima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, procesnog upravljanja u preduzećima, kao i implementacijom velikog broja međunarodnih projekata finansiranih putem različitih fondova Evropske unije. Takođe, prisustvovala je na velikom broju seminara, konferencija, treninga i kongresa, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou, na kojima je participirala izlaganjem svojih radova, prezentacijom realizovanih aktivnosti ili projekata kao i aktivnim učešćem u diskusijama i radnim grupama.

Bibliografija