Dinko Gruhonjić

Dinko Gruhonjić je vanredni profesor na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a magistrirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je završio i osnovne akademske studije. Osnovne sfere interesovanja su mu agencijsko novinarstvo, internetsko novinarstvo, novinarski žanrovi, savremeni medijski sistemi. Teme kojima se bavi su i novinarstvo, ljudska prava i politika, s akcentom na ulogu medija u suočavanju sa traumatičnom ratnom prošlošću, tretman manjinskih i marginalizovanih grupa u medijima, mediji na jezicima nacionalnih manjina, kao i mediji civilnog sektora. Autor je knjiga Diskurs agencijskog novinarstva i Hibridni novinarski žanrovi, kao i zbirki kolumni i novinskih eseja Ničim izazvana zbirka. Jedan je od pokretača međunarodne naučne konferencije „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu“, koja se održava na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Pored akademske karijere, profesionalno se bavi novinarstvom od 1997. godine, kombinujući teoriju i praksu, u želji da ostane u novinarskoj formi i nastojanju da bude autentičan u očima studenata. Bavi se i građanskim aktivizmom: bio je predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, jedan je od osnivača koalicije organizacija civilnog društva Građanska Vojvodina i aktivni član regionalnih inicijativa organizacija civilnog društva kao što su REKOM, Igmanska inicijativa, Engaged Democracy. Dobitnik je više novinarskih nagrada i priznanja za hrabrost, etiku, antidiskriminaciono izveštavanje i toleranciju.

Bibliografija dostupna na linku.