Dejan Pralica

Dejan Pralica je redovni profesor na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde je zaposlen od osnivanja Odseka 2004. Godine. Doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (oblast Novinarstvo i komunikologija, 2010), magistrirao (2005) i diplomirao (2001) Srpski jezik i linigvistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Napisao tri monografije Diskurs radija, Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile i O novinarstvu i novinarima, drugo izdanje (poslednje dve u koautorstvu sa Dubravkom Valić Nedeljković), na desetine naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima.

Oblasti interesovanja: radijsko novinarstvo, analiza medijskog diskursa, neverbalna komunikacija, medijska pismenost. Profesionalno se bavio novinarstvom, kao i novinar i urednik na Radiju 021, od 1997. do 2009. godine.

Bibliografija dostupna na linku.