Brankica Drašković

Dr Brankica Drašković je docentkinja na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Angažovana je u nastavi na studijskim programima žurnalistike, komunikologije i kulturologije. Predaje TV novinarstvo, Dokumentarnu TV reportažu, Vizuelnu kulturu, Medije i kulture sećanja, Medijske žanrove popularne kulture, Jugoslovenski novi talasa kao subkulturni fenomen 20.veka. Kao doktor dramskih nauka u oblasti medija u naučno-istraživačkom radu opredeljena je ka interdisciplinarnom proučavanju savremenih praksi na polju medijske kulture. Usmerena je na istraživanje uloge medija u kulturi sećanja, kao i na analizu medijskog diskursa, narativnih i vizuelnih elemenata različitih medijskih žanrova.

Koordinatorka je Medijskog centra Odseka za medijske studije i predsednica organizacionog tima Međunarodnog festivala studenata novinarstva On the record. Paralelno sa akademskom karijerom razvija profesionalno iskustvo na polju novinarstva i dokumenataristike. Tokom tridesetogodišnje novinarske karijere bila je angažovana u više medijskih kuća  na različitim pozicijama i učestvovala je u realizaciji brojnih domaćih i međunarodnih medijskih projekata. U poslednjoj deceniji kreira i producira dokumentarne TV serije i filmove za koje je  višestruko nagrađivana.

Bibliografija