Zlatomir Gajić

Dr Zlatomir Gajić je asistent sa doktoratom na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U nastavi je aktivan na sledećim predmetima: Novinarski žanrovi, Internetsko novinarstvo, Istraživačko novinarstvo, Mediji za decu, Osnove novinarskih žanrova, Istorija novinarstva, Medijska pismenost i Elektronsko izdavaštvo. U naučnom radu proučava novinarstvo u štampi i na internetu, odnose medija prema popularnoj kulturi i umetnosti, i književno stvaralaštvo u okviru pokreta rokenrola. Titulu doktora filologije dobio je na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa temom “Rok poezija Branimira Štulića i njeni medijski odjeci”. Na istoj katedri je završio i redovne studije i odbranio magistarski rad na temu “Poezija Milana Mladenovića kao književna i medijska činjenica: analiza teksta i problem recepcije”. Kao novinar i kolumnista radio je u štampanom listu Dnevnik iz Novog Sada, mesečniku Caffe Vojviodina i magazinu Srpskog narodnog pozorišta Pozorište, kao i na sajtovima festivala “Exit” i “Cinema City”. Bio je pi-ar menadžer i urednik sajta Festivala uličnih svirača u Novom Sadu. Autor je dve knjige: Rok pesnik Branimir Džoni Štulić (sa prilozima za teoriju rokenrola) 2019. i Rok poeta Milan Mladenović 2022. godine (obe je objavio “Službeni glasnik” iz Beograda).

Bibliografija