Stefani Šovanec

Stefani Šovanec je asistentkinja na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Završila je osnovne studije novinarstva i master studije komunikologije na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Trenutno je studentkinja Interdisciplinarnih doktorskih studija u polju društveno-humanističkih nauka na istom fakultetu. U naučno-istraživačkom radu najviše se bavi propagandom, digitalnim marketingom i istraživanjem publike.